Vznikla ŠKOLSKÁ KOMISE


Mezi hlavní důvody zřízení školské komise rady města Děčín patří usnadnění a zefektivnění komunikace mezi zřizovatelem, školami a školskými zařízeními, reflexe skutečných potřeb z terénu, propojení a síťování organizací zabývajících se výchovně vzdělávacím procesem a v neposlední řadě potřeba progresu zmíněných zařízení v kontextu s vývojem legislativy, sociální oblasti, zaměstnanosti apod.

Ve školské komisi zasedají odborníci zastupující předškolní vzdělávání (Helena Králíčková – ředitelka MŠ Liliová), základní vzdělávání (Vít Průša – ředitel ZŠ Na Stráni), segment středních a vysokých škol (Miroslav Dlask – zástupce ředitele děčínské „průmky“), ale také vzdělání zájmově (Světluše Hochwalderová – ředitelka DDM Děčín), proinkluzivní (Kamila Kratochvílová – koordinátor inkluze, výchovný poradce ZŠ Máchovo nám.) a propojené na sportovní prostředí (Ondřej Michálek – zástupce ředitelky ZŠ Březová, šéftrenér mládeže HC Děčín). Předsedkyní je pak paní ředitelka spádově specifické ZŠ Máchovo nám. Alena Tomášková.

V předem nadefinovaném počtu členů, tak aby komise byla „efektivně dělná“ tedy bude zastoupeno komplexní spektrum specifik výchovně vzdělávacích činností města Děčín a vznikl subjekt nejen poradní pro radu města, ale také partnerský pro OŠSK a dotčené organizace.