Sportovní hala v Děčíně


Výstavba sportovní haly byla pro nás jednou z priorit a tak vám popíšeme, kam až jsme se dostali a to vše jasně a velice otevřeně!

Jako nejrychlejší varianta nám přišla varianta haly u ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, kde již pěknou řádku let stojí vyhořelá hala, která měla původně sloužit sportovcům, ale bohužel tomu tak již dlouhou dobu není.  Začali jsme konat a vyjednávat podmínky, za kterých by se tento prostor dokázal uvolnit pro náš společný záměr. Jednali jsme s FU, kde jsme zkoušeli zjistit, za jakých podmínek by byl FÚ ochoten vyhlásit dražbu kvůli zaplacení dluhů, které jsou na tomto objektu vázány atd atd. Nejblíže jsme asi ale byli v době, kdy jsme se domluvili na ceně a i na tom, že toto léto se bude bourat a bude nám předán pozemek čistý, „akorát“ nás to mělo stát pár miliónů. Koupíte si svůj pozemek, na kterém nic není a stojí vás to milióny a nebo si koupíte rujnu, která je nepoužitelná a poté jí budete za téměř 10 miliónů bourat. Co byste zvolili? My chtěli ten čistý pozemek a ušetřit městu peníze, ale na druhou stranu je to vážně hodně zvláštní a dost na hraně….Nakonec není prozatím nic, hala se rozpadá dál a my se začali snažit o něco jiného. I když stále věříme, že by se to mohlo nějak rozhýbat. Nyní město dalo výpověď z nájmu a opět se čeká…

Nyní trochu chronologie, jak šly události po sobě:

HALA NA VRCHLIČÁKU

Zjištěno, poznatky:

 • pozemek ve vlastnictví města

 • budova v majetku soukromé společnosti

 • proběhlo jednání s majitelem (účast p. Raška, p. Houška, p. Kříž)

 • firmou navržená prodejní cena: 6 000 000 Kč

 • zjištěno, že bourání bude stát kolem 10 000 000 Kč – nechal se vypracovat oficiální rozpočet na bourací práce

 • jste na 16 000 000 Kč a máte svůj prázdný pozemek 🙁

 • na FÚ zjišťováno, zda by byla možná dražba kvůli dluhům, aby město ušetřilo, bohužel dražbu nikdo nevyhlásí. Pro FÚ jsou náklady větší, než je samotný dluh a sám FÚ ví, že dotyčná firma posléze vždy vše doplatí.

 • proběhla druhá schůzka s majitelem (účast p. Raška, p. Houška, p. Kříž), kde jsme se dohodli na určité ceně za předání čistého pozemku bez stavby

 • následně nám byla potvrzena cena za bourací práce téměř 10 miliónů Kč

 • dohodnutá částka za čistý pozemek byla nižší, než částka za bourání, kterou by město muselo zaplatit

 • nenašli jsme podporu v koalici na koupi

—————–

Dlouhodobě preferovaným místem našim uskupením bylo i místo v ulici Práce, kde nyní stojí tenisová hala, která opravdu v této podobě může sloužit téměř výhradně tenistům. To je zase na jiné téma, protože i přesto, že byla vždy prezentována jako víceúčelová hala, tak se tak téměř nikdy nechovala a vlastně ani nemohla. Její malá kapacita šaten, sprch, celkové zázemí atd., tady se prostě vědělo, za jakým účelem se toto staví. Přestavba této haly na halu OPRAVDU víceúčelovou by stála hodně peněz, ale i toto byla jedna z možností, nad kterou jsme se zamýšleli.

Známe spoustu sportovních areálů nejen u nás v Čr a toto je jedno z míst, které by mohlo být opravdu hodně vyhledávanou lokalitou a ještě téměř v centru města u vlakového nádraží! Prostě boží …

Ale pojďme si říct, co v tomto Náš Děčín udělal.

 

 

ULICE PRÁCE – ucelení celého sportovního areálu 

Zjištěno, poznatky:

 • město nevlastní všechny pozemky

 • pokud chce město stavět, musí nakoupit či směnit pozemky se Sokolem, Stolním tenisem a Sportovním klubem atd.

 • jednání se Sokolem proběhlo (účast p. Raška, p. Houška, L. Toncar, pí. Toncarová) – rádi by se zapojili do výstavby něčeho nového, kde by určitě byli rádi, aby jim stále něco patřilo. Bylo by fajn zachoval „ducha“ Sokola, který je na tomto místě jasný, což si myslíme, že je správné

 • Stolní tenisté i Sportovní klub souhlasí s dalším jednáním, kde si budeme říkat více…

 • stanovisko Povodí Ohře není úplně vlídné, ale stanovisko povodí Labe je takové, že za splnění určitých podmínek by se v tomto území dalo stavět. Je to podobná situace jako s multifunkčním areálem u zimního stadiónu.

 • hlavní slovo má poté Vodoprávní úřad

 • v červnu odsouhlasen záměr ucelení sportovišť v ulici Práce s harmonogramem, který být na 2 roky, po kterých se může začít stavět

 • rádi bychom, aby na toto území byla vyhlášená i architektonickou soutěž, která by tomu dala jasné rysy a to i společně s výstavbou nové haly a dalších zón, které by u takového sportovního areálu měly být.

 • je to celkově skvělé místo, které může přilákat spousty sportovců do Děčína a přinést tak další peníze do našeho krásného města

 • oficiální schůzky s majiteli pozemků již ale nezačali

 • je to velká investice a v dnešní době velmi složitá

————————— 

Další neméně zajímavé místo je místo na Starém městě, které všichni známe pod názvem Sportovní areál ŘEZUZ – Šoltys…

Ano, je to místo, kde je obrovský prostor, má to jednoho vlastníka, opět je to téměř v centru, kousek zimní stadión, plavecký areál, cyklostezka, nové multifunkční sportoviště, Kaufland atd… Za nás říkáme parádní místo, kde se toho díky velikosti dá vymyslet také spoustu… Samozřejmě jsme jen tak nekoukali a snažili se… a jak?

SPORTOVNÍ AREÁL ŘEZUZ  – Staré město

Zjištění, poznatky:

 • schůzka s majitelem s panem Šoltysem (p. Houška, p. Raška, p. Stružinský)

 • majitel je ochoten prodat městu celý areál

 • cena pro město velmi příznivá, ještě pod běžnou cenou pozemků na tomto místě

 • následující krok byl znalecký posudek pro město, bez kterého nelze pokračovat

 • proběhla i další schůzka, kde jsme se vzhledem k nastalým okolnostem domluvili na možnosti splátek, aby město nemuselo hradit celou částku najednou

 • znalecký posudek vyšel dobře pro město

 • stavební úřad potvrdil, že na místě lze stavět

 • velká výhoda v jednom majiteli, který jedná s městem férově

 • město může hned začít plánovat

Velice zajímavý prostor, který má město Děčín vlastnit. To, že by zde mohl vzniknout skvělý sportovní areál, to je asi všem jasné. Svou velikostí je vhodný pro vybudování i zázemí včetně sportovní haly. Kdyby město nabylo tento pozemek, může vlastně ihned začít s přípravami, plány, projektováním…a poté, čekat na vhodnou dotaci. Na konci listopadu byl takovýto program zveřejněn a města mohou dosáhnout až na 70% nákladů. Za nás se dá relativně rychle začít se stavbou a to je pro toto město důležité. 

I v tomto směru proběhlo jednání a to s Národní sportovní agenturou, kam naše město bylo díky basketbalu zařazeno na vybudování nové sportovní haly, kde běží projekt čtyř velkých sportů a to basketbalu, házené, florbalu a volejbalu a basketbalová federace doporučila právě naše město, které je známé i díky tomuto sportu. Je škoda, že jsme v tomto směru téměř nepřipravení, ale po debatě s místopředsedou agentury jsme si vyjasnili, jak se nyní věci v našem městě mají a dali si nějaký časový horizont, kdy by na nás mohla přijít řada…

—————

Nemyslíme si, že máme přemrštěné požadavky do sportu, chceme jen postupně narovnávat věci, které tady byly dlouhé roky v tomto směru zanedbávané. To samé se týká i výstavby nové sportovní haly, o které se tady baví všichni dlouhé roky, ale nikdo to nebyl schopen dotáhnout, trochu nám to připomíná situaci s multifunkčním areálem za zimním stadionem, o kterém se také dlouho mluvilo a…

Chápeme situaci, která nyní díky koranoviru nastala a spíše ještě nastane, ale záměr výstavby haly by měl pokračovat. Bylo by to asi to nejhorší, co by se tomuto městu a sportovcům mohlo stát. Budeme moc rádi, když bude naše město připraveno na jakoukoliv dotaci, která bude vypsána, protože je nám všem jasné, že platit takovýto projekt z vlastních peněz, to nyní prostě nepůjde. Jakub Houška nabídl v této oblasti svou pomoc, protože je to člověk, který se této problematice výstavby haly hodně věnoval. 

#zijudecinem