Reakce na článek v Děčínském deníku


Prohlášení koalice Náš Děčín k článku Děčínského deníku, který vyšel dne 18.10. pod názvem Opět změna. Děčín podmokelskou knihovnu opraví„.

Současná Rada statutárního města Děčín revokovala svoje rozhodnutí týkající se výběrového řízení na rekonstrukci budovy bývalé tzv. Podmokelské knihovny. Redaktor Děčínského deníku Alexandr Vanžura k tomuto vydal článek, ve kterém mimo jiné zmiňuje jméno Vladislava Rašky a lidí okolo Našeho Děčína. Konstatujeme, že stávající Rada města funguje do zvolení nové Rady (to se stane až na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva statutárního města v listopadu 2018) stále ve stejném složení: ANO+VPM+ODS a Pro Sport a Zdraví a to již od listopadu roku 2014. Ing. Vladislav Raška nebyl členem této Rady stejně jako koalice Náš Děčín… Všem zastupitelům vyjma členů stávající Rady skončil mandát zastupitele ke dni voleb tedy 5.-6. října tohoto roku. Práci na tomto článku odvedenou redaktorem Alexandrem Vanžurou hodnotíme jako neprofesionální, neobjektivní a účelovou!

Hezký den

Náš Děčín