OPOZICE?


12. listopadu 2020 zvolilo zastupitelstvo města Děčín na svém 7. zasedání v tomto roce nové vedení, včetně primátora, náměstků a rady. Bohužel nejsou zcela jasné kompetence a gesce jednotlivých radních. Což rozhodně znesnadní dokončení řady projektů rozpracovaných právě zastupiteli Našeho Děčína. Ale třeba to je mýlka a nemáme jen dostatek informací, které určitě brzy dostaneme.  Nicméně o tom, co bylo s naším přispěním a v našich gescích rozjeto, dokončeno, nedokončeno, co se povedlo nebo nepovedlo, budeme psát v dalších článcích. Chceme i nyní dál pracovat pro naše město a pomoci všem, aby se nám tu lépe žilo. V tomto článku se pokusíme jen o krátké shrnutí doby, která nás přivedla do opozice.

Mnoho věcí již bylo řečeno a napsáno. Řada z nich tendenčně, řada úmyslně zkreslujících a některé se o reálnou pravdu jen otřely. Dokonce jsme se v jednom příspěvku dozvěděli, že Náš Děčín se dál na vedení města podílet nechtěl. Když někdo vypustí z úst takovou lež, měl by ji mít velmi důkladně ověřenou. Navíc jedná-li se o zastupitele a současného člena rady města. Zástupci Našeho Děčína strávili předchozích pět měsíců velmi složitými vyjednáváními, s cílem mít možnost dotáhnout nastartované projekty a v co nejkratší možné době pomoci k standardnímu fungování města. Co jsme ovšem opravdu nechtěli, bylo spolupodílet se na něm s lidmi, kteří nás bezprecedentně napadali, lhali, distancovali se od nás a v rámci vyjednávání o nové koalici to nazývali jako politickou hru. My opravdu chtěli pracovat pro město společně se slušnými, pracovitými lidmi, kterým můžeme věřit. Jenže těch není v současném zastupitelstvu ani ne  polovina.

Jsme tedy v opozici. Neradi, ale nikoli s hořkostí. Vždy jsme se chovali slušně, nikoho nenapadali, pokoušeli se být konstruktivní, věcní, pracovití….. A takoví budeme i dál. To nemá s pozicí či opozicí nic společného. To je o lidech, morálce,  slušnosti…. Je za námi spousta dobrého, pár chyb, poučení a nových životních zkušeností. A před námi ještě spousta práce a naděje. Naděje, že nás jednou bude víc než polovina…

Váš Náš Děčín