Dotační program SPORT = velké změny!


Dotační program SPORT = velké změny!

Dotace do děčínského sportu se v našem městě řešily již několik let před příchodem Našeho Děčína na radnici. Jedno z našich volebních témat bylo, abychom se systém pokusili změnit, a tak se od roku 2019 také stalo. Nyní rozdělujeme podle nových pravidel, které jsou jasně dané, máme pod kontrolou členské základny jednotlivých klubů, vyčistili jsme spousty členů, které v dotačním programu našeho města neměli co dělat a mnoho dalšího.

Stálo nás to ale měsíce intenzivního vyjednávání se sportovci, připomínkování, kritiku, ale i pochvaly za dobré nápady. Vždy jsme zdůrazňovali, že chceme mít ucelený přehled o sportující mládeži, o počtech dětí, které v jednotlivých klubech trénují, ale například i četnosti jejich tréninků a počtech soutěžních klání během sezony, což všechno zvyšuje náklady jednotlivých klubů, týmů či přímo sportovců.

Také začala probíhat větší kontrola jednotlivých subjektů s možností vyloučení z dotačních peněz. Systém dokáže rozpoznat duplicitu jednotlivých dětí a tak se mnohem jednoduše přijde na tvz. „mrtvé“ duše. Díky kontaktům, které máme, je jednoduché zvednout telefon a zjistit, jak se věci mají.

Klubům, které žádají na činnost mládeže, jsme přidali trochu více práce, ale nyní nikdo nemůže říci, že jsou peníze přerozdělované podle obličeje, ale naopak, je zde matice, která vám sama vše spočítá a nikdo ji neovlivní. Měli jsme vesměs dobrou zpětnou vazbu a tak cítíme, že jdeme tím správným směrem. Systém je podobný systému MŠMT a tak i v tomto směru jsme to chtěli zjednodušit.

Celé přerozdělování se dál vyvíjí a letos si sport vzal pod sebe všechny taneční spolky, které doposud žádaly jak na kultuře, tak na sportu. Pro další zpřehlednění je důležité mít vše pod kontrolou a tímto krokem bude opět vše jednodušší a transparentnější.

V dalším kroku budou volnočasové aktivity, kde bychom chtěli mít také ucelenější přehled a pokud to půjde, tak udělat patřičnou kategorii i pro ně…

Tento nový systém šel ruku v ruce s navyšováním podpory sportu v Děčíně, která byla na nízké úrovni a i přes jeho navýšení se nepodařilo přiblížit celorepublikovému průměru, ale to zase v jiném článku…