Co dál s KOZÍ DRÁHOU?


Velmi živým tématem poslední doby je diskuse o tom, co dál s „Kozí dráhou“. Pojďte se tedy s námi prostřednictvím faktů, bez ovlivnění emocemi, v krátkém seriálu podívat na to:

CO DÁL S KOZÍ DRÁHOU

 

Co je Kozí dráha?

 • Železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova
 • Zvaná též Duchcovsko-Podmokelská dráha
 • Trať vznikla v roce 1871
 • Sloužila jako druhá železniční spojnice uhelné pánve a Labe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozí dráha a její současný stav

 • Vlastníkem dráhy je stát
 • Právo hospodařit s dráhou připadá Správě železnic
 • V současné době stav trati nedovoluje ani občasné využití pro vlakovou dopravu
 • Poškození trati je různé:
  • Popadané stromy a prorostlá trať náletovými dřevinami
  • Zavalení balvany a okolní nestabilní svahy
  • Poškození kolejnic
  • Nejistý stav přejezdů a mostků

 

Co tedy s tím?

 • Nejhorší variantou pro budoucnost Kozí dráhy je její nevyužití a další chátrání
 • Nutná je zejména shoda aktérů na budoucím využití – obce, kraj, SŽ

 

Zmiňme tedy tři základní teze:

1) Oprava železniční trati a obnova částečného provozu

2) Využití trati pro vybudování stezky pro cyklisty, inline bruslaře a pěší turisty, využití pro IZS

3) Kompletní modernizace a využití jako páteřní dopravní stavby pro potřeby jak osobní, tak nákladní kolejové dopravy

Postupně vám zveřejníme komentář ke všem třem variantám a bude jen na vás, kterou si vyberete!

 

Co dál s Kozí dráhou? Varianta č. 1

 

Oprava železniční trati a obnova částečného provozu

   • Nákladná investice do oprav trati
   • Investor opravy trati?
   • Zájem vlastníka?
   • Zájem Ústeckého kraje o provoz železniční dopravy?
   • Zájem dopravců o železniční trať?
   • Možnost využití pro sezónní turistické vlaky
   • Rentabilita provozu trati?
   • Konkurence/vzor v jiných sezonních turistických vlacích
    • Zubrnická muzeální železnice
    • Moldavská horská dráha
    • Švestková dráha

Malé železniční muzeum v roce 2007 navštívilo 9 tis návštěvníků.

Významný rozdíl je také v rychlosti dopravy, např švestková dráha doveze cestující z Mostu do Lovosic za 74 min, ovšem autem jsou tam za cca 35 min. Z toho plyne, že využití bez plné modernizace a rekonstrukce je čistě pro turistické účely.

 

Co dál s Kozí dráhou? Varianta č. 2

 

Využití trati pro vybudování stezky pro cyklisty, inline bruslaře a pěší turisty

  • Široká možnost využití pro turismus
   • Cykloturisté
    • napojení na Labskou stezku a na Krušnohorskou magistrálu
    • propojení velkých měst a zajímavých turistických cílů
   • Pěší turisté
    • dálková pěší turistická trasa
    • možnost naučné stezky o železnici včetně atrakcí – př. drezíny v místech bývalých nádraží
   • Inline bruslaři
    • rovinatá trasa v blízkosti velkých měst
   • V zimě možnost i běžeckého lyžování
   • – využití jako občanská vybavenost pro dojíždění do práce a do města

        – paralela s Teplickou ulicí – z čehož vyplývá ještě větší užitnost než běžná cyklostezka, které nespojuje obce.

        – částečné odlehčení osobní dopravy na přetížené Teplické ulici – protože bez možnosti využití cyklodopravy, jezdí i cyklisté do práce autem.

     

Úvahy k trati pro vybudování stezky pro cyklisty, inline bruslaře a pěší turisty:

  • Možnost využít i jako cestu pro Integrovaný záchranný systém
  • Nevratné zrušení železnice
  • Nutné stanovisko vlastníka/SŽDC….?
  • Kdo by byl investorem? Města? Kraj? Svazek obcí?
  • Vzor např. Cyklostezka Varhany

 

 

 

Drážní stezka Cheb – Waldsassen

 

 

 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost – pracovní dny Průměrná denní návštěvnost – víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
Benešov nad Ploučnicí

49 021

450

Neděle

134

122

164

4 085

Cínovec

21 098

380

Sobota

76

54

132

2 344

Cínovec2

13 485

292

Sobota

66

48

111

1 926

Děčín – Křešice

51 932

1 205

Neděle

262

243

311

7 418

Děčínský Sněžník

0

0

Neděle

0

0

0

0

Fojtovice

11 014

282

Neděle

40

28

70

1 223

Hněvice

5 672

430

Neděle

63

60

70

1 890

Klíny

9 303

203

Sobota

33

25

55

1 033

Mníšek

7 272

169

Sobota

36

29

52

1 038

Moldava

12 035

312

Sobota

65

45

116

2 005

Roudnice nad Labem

139 293

1 451

Sobota

381

341

482

11 607

Třeboutice

14 978

1 087

Neděle

166

153

198

4 992

Velké Březno

138 791

1 607

Sobota

380

327

512

11 565

Vitíška

20 321

529

Sobota

73

49

136

2 257

Vrch Tří pánů

0

0

Neděle

0

0

0

0

 

 

 

Drážní stezky v ČR – co chybí?

 • Státní koncepce pro nakládání s rušenými železnicemi
 • Administrativa a neúměrně vysoká cena za převod zbytného drážního majetku – nezohledňuje se subjektivita kupujícího, účel využití, ekologická zátěž
 • Malá propagace a synergie v marketingu cykloturistiky – nevyužívání potenciálu „drážní výjimečnosti“, storytelling

 

 

Děkujeme za pozornost a pokračovat budeme příště! 🙂